Tất cả sản phẩm

Máy đếm tiền SCounter-6200 (Máy đếm và kiểm giả 4 loại tiền)
Liên hệ

Máy đếm tiền SCounter-6200 (Máy đếm và kiểm giả 4 loại tiền)

- Đếm và kiểm tra tiền giả mặc định 4 loại ngoại tệ: VND, USD, EUR, RMB.

- Chế độ đếm tổng tiền chính xác nhất.

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/ phút.

- Tự động nhận dạng mệnh giá tiền.

- Khay để tiền lớn, chứa được 200 tờ.

Máy đếm tiền SCounter ZJ-8500C
1.449.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-8500C

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A10
4.590.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A10

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất

- Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

Máy đếm tiền SCounter ZJ-801
1.700.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-801

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6100C
1.900.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6100C

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6500
2.200.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6500

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

3.490.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A12 (Đếm và kiểm tiền siêu giả Việt Nam đồng)

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất

- Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

1.700.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-303

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

3.490.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6900A (Đếm và kiểm tiền siêu giả Việt Nam đồng)

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất

- Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

2.200.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-5600C

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

2.650.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A2

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

2.650.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-5700C

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: